Registr smluv – rok první

30. června 2017 skončilo roční „zkušební“ období registru smluv. Zkušební se nazývá proto, že pokud někdo zákon o registru smluv ignoroval, neexistovala za to žádná sankce.

První praktické zkušenosti

Odpůrci registru smluv varovali před kolapsy a enormním zatížením úřadů, nutností prudkého zvýšení pracovníků kvůli registru smluv atd. První rok ukázal, že

• Nedošlo k žádným kolapsům úřadů, státních či městských firem
• Žádné státní a městské firmy neměly vážné problémy s uveřejňováním smluv, přes silné  PR Budvaru, České televize a nemocnic.
Hlídač smluv používají stovky úřadů pro kontrolu toho, zda zadávají smlouvy do registru smluv správně. Jsme rádi, že můžeme takto úřadům pomáhat, i když děláme práci za stát.
• Všechny velké a celostátní mediální redakce používají registru smluv a zejména Hlídač smluv pro hledání nových témat a souvislostí v rámci své novinářské práce. Registr smluv a Hlídač smluv již figurovat ve stovkách investigativních článcích na celostání i lokální úrovni.

Pokud máte ze své praxe jiné zkušenosti, napište je prosím do komentářů pod článkem. 

Právní změny po roce

Od 1. července 2017 se vše mění. Nabývájí účinnosti do této doby neúčinné články § 6 Následky uveřejnění§ 7 Zrušení smlouvy, které zjednodušeně říkají, že

§ 6 Následky uveřejnění
• Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

§ 7 Zrušení smlouvy
• Nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

• Smlouva bude také od počátku neplatná, pokud subjekt do 30 dnů od upozornění nebo rozhodnutí soudu doplní či opraví chybějící části smlouvy (přílohy, části smlouvy) či nesprávně skrytá metadata s odkazem na obchodní tajemství.

• Kromě (nesprávně) chybějících údajů je možné údaje o smlouvě v registru smluv opravit nejpozději 3 měsíce po uzavření smlouvy. Pozdější opravy (kromě překlepů a výsledků vypočtů) zakázané.

Očekávané právní změny

Koncem června 2017 schválila Sněmovna Parlamentu ČR novelu registru smluv, která mírně mění subjekty a typy smluv, která musí být v registru uveřejněny. Novelu musí potvrdit Senát Parlamentu ČR. Plánované změny v této novele podrobněji popsala Rekonstrukce státu.

První rok registru smluv v číslech

Během prvního roku bylo v registru smluv uveřejněno:

Celkem 553.210 platných smluv

Celkem 100.389 zneplatněných verzí smluv (jde o smlouvy, které byly v registru opraveny anebo z registru po uveřejnění vyřazeny)

Uveřejněné smlouvy mají celkovou hodnotu 2,55 biliónu korun (přesně 2.546.811.584.673 Kč s DPH). Zde musím upozornit, že 21% smluv nemá uvedenou cenu, tzn. celková hodnota všech smluv v registru smluv je vyšší.

Zvýšení transparentnosti

Registr smluv bezpochyby zvýšil transparentnost státní správy. Před registrem smluv státní a veřejná správa zveřejňovala pouze některé zakázky, a to od 500.000 Kč výše na profilech zadavatelů. Struktura takto poskytovaných dat prakticky vylučuje rozumné strojové zpracování těchto dat.

Registr smluv přinesl nejen vyrazně snazší přehled o výdajích a příjmech státu ve skutečných cenách, ale také rozšířil uveřejňování smluv od 50.000 Kč. Smluv do 500.000 Kč tvoří 60 % počtu všech smluv registru smluv.

Počet smluv v registru rostl zpočátku rychle a pak se stabilizoval (s vyjímkou očekávaných špiček před koncem roku a na konci června 2017).

Zajímavá zjištění

113.434 smluv (21 % ) má utajenou cenu
44.895 smluv za 8.97mld Kč má skrytého dodavatele
42.829 smluv (8 %) uzavřeno s firmami, které mají vazbu na politiky nebo sponzory polit.stran

Česká pošta – skrývá 83 % dodavatelů a 83 % cen
Budvar registr smluv cíleně ignoruje,  99.8 % smluv je bez ceny, 99.5 % je bez dodavatele
Nemocnice Strakonice skrývá 94.7% cen a zdaleka není sama. Zde je přehled všech úřadů skrývajících ceny smluv.

 

Evidujeme a sledujeme 11.000 politiků, lobistů a sponzorů politických stran a jejich vazby na každou jednotlivou smlouvy. Přehled a statistiky všech osob jsou samozřejmě všem k dispozici.