Jsou weby pro Národní Muzeum v přírodě předražené?

Svoboda podnikání. Ještě že ji máme. Díky tomu můžeme nabízet své služby a výrobky, a to za námi stanovenou cenu. 

Typicky se jedná o cenu tržní, protože k úspěšnému obchodu je nutné, aby se potkala strana nabídky a poptávky. Právě tento ochranný mechanismus zajišťuje určitou rovnováhu, protože pokud nabízející nabídne své služby příliš draho, poptávající jako protistrana tuto cenu neakceptuje a k obchodu nedojde. 

V komerční sféře toto pravidlo funguje zpravidla velmi dobře, poptávka i nabídka hájí své vlastní zájmy a nikdo nechce zaplatit násobně vyšší cenu…

Pojďme si to celé vysvětlit na příkladu z praxe:

Firma NETservis s.r.o. se živí vývojem webových stránek pro soukromé i státní firmy. Pro Národní Muzeum udělala v roce 2018, k příležitosti výročí vzniku Československa, prezentační webové stránky s cenovkou 852 000 Kč. Přestože tato cena v soukromé sféře odpovídá spíše vývoji e-shopu střední velikosti, nezbývá než důvěřovat, že cena skutečně odrážela rozsah a náročnost projektu.

Co je ovšem zajímavější, že v roce 2019 přistála firmě NETservis s.r.o. na stůl další zakázka. Službu objednává opět Národní Muzeum a opět se budou dělat webové stránky, tentokrát pro Národní Muzeum v přírodě. Podle objednávky mělo jít o vývoj 4 různých webových stránek s redakčním systémem pro správu obsahu.

Oprava: V našem textu se nacházely pasáže, které se nezakládaly na pravdě. V první řadě Národní muzeum nemá žádný právní vztah s Národním muzeem v přírodě a jedná se o zcela odlišné zakázky. Z vyjádření dodavatele též plyne, že zakázka byla soutěžena ve veřejné soutěži. Součástí ceny je i neveřejná část projektu (intranet), údržba na 4 roky, webhosting a dalších 100 hodin práce programátora určených na rozvoj projektu (viz smlouva a link na ni). K článku jsme dodatečně doplnili jméno autora textu.
Za tyto chyby se Národnímu muzeu, Národnímu muzeu v přírodě a firmě NETservis (zastoupenou jednateli Ptáček a Tyl) omlouváme.

[hlidac-statu page=“/Detail/9304555″]

Jaké řešení by pro tuto situaci zvolil podnikatel nebo firma v komerční sféře, když by měli vše hradit z vlastní kapsy? Velmi pravděpodobně bezplatný redakční systém WordPress a pokud by nutně nepotřebovali udržet náklady na nule, zvolili by například českou službu Solidpixels, díky které by snadno vytvořili funkční a moderní webové prezentace. 

Spuštění 4 různých webů se službou Solidpixels by bylo otázkou několika dnů a stálo by 2 856 Kč za měsíc včetně DPH.

Takto přemýšlí každý rozumný člověk, který chce jednat hospodárně a neplýtvat penězi. 

A jak stejný případ vyřešila dvojice Národní Muzeum – NETservis s.r.o.?

Výsledek můžeme posoudit sami:

Zdroj: https://www.nmvp.cz/zubrnice

 

Zdroj: https://www.nmvp.cz/roznov

 

Zdroj: https://www.nmvp.cz/vysocina

 

Zdroj: https://www.nmvp.cz/prikazy

 
Předané dílo? Totožná šablona ve čtyřech barvách. Cena? 663 000,- Kč za čtyři údajně různé weby. Každý web obsahuje několik málo stránek  (Hanácké muzeum do 10 stran) po několik desítek stránek, které jsou celkem ve 3-4 jednoduchých šablonách a většinu tvoří galerie obrázků.

Nemusíme být experti na IT, abychom mohli prohlásit: “Je cosi shnilého ve státě dánském.”

Drobnou zajímavostí je, že jednateli společnosti NETservis jsou aktivní politici. Prvním je Jiří Ptáček (starosta Prahy 3), tím druhým je Bc. Lukáš Tyl (zastupitel Prahy 10 a člen Komise informační, IT a Smart Citites.).

Dalšími objednavateli služeb u firmy Netservis byly v posledních dvou letech Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Státní veterinární ústav, Uměleckoprůmyslové muzeum či Ministerstvo Dopravy ČR. S přehledným výčtem smluv opět pomůže Hlídač státu:

Státní instituce nakládají s veřejnými prostředky, na jejich rozpočet přispívá každý občas ze své kapsy. Je tedy ve veřejném zájmu, aby si státní firmy počínaly s péčí řádného hospodáře. 

Při bližším zkoumání snadno zjistíte, že  dodaná šablona Muzea v přírodě hodně kopíruje již odvedenou práci na webu Národního Muzea dodané v roce 2018 za 852 000,- Kč (suma zakázek Netservis s NM během 2018 týkající se tohoto webu).

Výše zmíněné zakázky jsou zakázky malého rozsahu, které nevyžadují řádné výběrové řízení. Pracnost jednotlivých webů a sdílení práce mezi nimi však naznačují, že soutěž mezi více firmami by velmi pravděpodobně skončila podstatně nižší cenou realizace.

Doplnění z 18.12., vyjádření Lukáše Tyla z firmy Netservis:

K Valašskému muzeu v přírodě

  • ve výběrovém řízení u Valašského muzea v přírodě bylo osloveno 6 firem, 3 podali nabídku a my jsme byli vybráni s nejlevnější nabídkou z nich
  • výběrové řízení pro Valašské muzeum řešila externí firma a v průběhu výběrového řízení jsme se dotazovali na několik bodů v zadání a upřesňovali jsme si ho, protože nám přišlo u některých bodů nejasné
  • součástí zadávacích podmínek je 4 roky údržba, správa a webhosting
  • dále je součástí 100 hodin na rozvoji webu
  • součástí bylo naplnění webu daty – aktuálně cca 1300 stránek
  • člověk, který napsal ten článek nečetl zadávací podmínky a tvrdí, že by ten web šlo dělat za 2 856 Kč/měsíc vč DPH
  • mrzí nás, že se nám nikdo před vydáním článku neozval, aby se nás zeptal na náš názor, nebo jaké byly zadávací podmínky (nejsem si jist, zda jde zadávací dokumentace dohledat, pro jistotu přikládám)
  • ceny by měly být uváděny bez DPH, protože tu odvádíme státu a není to našim příjmem (jsme plátci, z rejstříku to lze zjistit)


Valašské muzeum v přírodě a Národní Muzeum jsou dvě odlišné instituce, které mají společného jen část názvu. Práce pro Národní muzeum byla na několika různých webech a několika webových aplikací (propojení s externími systémy), přičemž jen hlavní web nm.cz má 2200 stránek. Pro Národní muzeum pracujeme od roku cca 2004, tedy asi 15 let předtím, než jsme vstoupili do politiky. Podobně to platí i u většiny státních institucí, které jsou v článku zmíněny. Z hlediska obratu firmy tvoří podíl zakázek veřejných institucí cca 5% – 10%.

 

Přidávám dokumenty z VŘ včetně dokumentu o rozhodnutí, kde je vidět, kdo a co nabízel.

 

Omluva

Tento text přispěl k poměrně zásadní úpravě editorských procesů na
našem webu. Naše snaha o zvyšování produkce se v případě tohoto textu
bohužel podepsala na jeho kvalitě. Podklady pro článek jsme dostali od
od externího spolupracovníka a nedostatečně ověřili všechna fakta.
Zjištěné chyby jsme již opravili a omlouváme se všem, kterým v jejich
důsledku mohla vzniknout nějaká újma. 

Za základním zjištěním článku si však stojíme – webovou aplikaci, kterou
si Národní muzeum v přírodě objednalo, považujeme za zbytečně
předraženou. Výběrové řízení Národního muzea v přírodě na webovou
aplikaci však bylo legální a řádně vedené. 

Zároveň nás mrzí, že se tento článek se stal součástí politického boje
mezi vládnoucí koalicí a opozičními stranami na Praze 3, přičemž v rámci tohoto
boje došlo k překroucení závěrů článku. Čemuž jsme vlastní nedůsledností bohužel napomohli.

Pro nás jde o cennou zkušenost, která nám připomněla důležitost důkladné validace nejen faktů, ale i našich zdrojů. Zároveň jsme nastavili takové kontrolní procesy, které podobným chybám zabrání do budoucna.

Za naše selhání – za které jsem zodpovědný já – se vám omlouváme. Michal Bláha