Vánoční veřejné zakázky

Kvalitní a „čistou“ veřejnou zakázku poznáte poměrně snadno. Zadavatel poptává zboží nebo službu bez zbytečných omezení, bez podivných povinných parametrů či kvalifikačních kritérií a dá na přípravu nabídky dodavatelům dostatek času.

Vánoční veřejné zakázky jsou v oboru již léta pojmem. Jde o zakázky, které se vypíšou co nejtěsněji před vánočními svátky a mají minimální zákonnou lhůtu pro podání nabídky.

Minimální lhůty pro podání nabídek
1) Zjednodušené podlimitní řízení
– 11 pracovních dnů
2) Otevřené podlimitní řízení
– 15 pracovních dnů pro dodávky a služby, 20 prac.dnů pro stavební práce
3) Nadlimitní otevřené řízení
– 30 kalendářních dnů pro dodávky, služby i stavební práce.

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zakázky malého rozsahu (typicky zboží a služby do 2 mil. Kč a stavební práce do 6 mil. Kč) nespadají pod zákon o zadávání veřejných zakázek a tyto lhůty se na ně nevztahují. Musí však splnit zásady zákona z § 6, a to

  • zásadu transparentnost,
  • zásadu rovného zacházení,
  • zásadu zákazu diskriminace, (5)
  • a zásadu přiměřenosti (6) – zadavatel nastaví parametry zadávacího řízení tak, aby byly přiměřené charakteru či předmětu veřejné zakázky (přiměřené požadavky na kvalifikaci, přiměřené zadávací podmínky, lhůty, smluvní pokuty apod.).

Na jednu takovou zakázku nás upozornil Tomáš Novák a během 4 hodin CzechTourism prodloužil lhůtu na podání nabídky o několik dní.

Tato zakázka ale není jediná. Podle server Fen.cz bylo po 20.12. 2019 vypsáno téměř 180 zakázek, které mají lhůtu na podání nabídky do 6.1.2020. Tzn. pouhých 8 pracovních dní.

Vybrané „vánoční“ zakázky

Zde jsme pro vás vybrali pár zajímavých vánočních zakázek

Dodávka a implementace komplexního informačního systému pro Město Břeclav (link)
Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace personálního, mzdového, docházkového informačního systému a systému hodnocení zaměstnanců včetně navazujících funkcionalit.
Datum zahájení zadávacího řízení: 20. 12. 2019
Lhůta pro podání nabídek: 03. 01. 2020 9:00 (tzn. 6 pracovních dnů přes svátky, kdy nikdy nenásledují více než 2 pracovní dny za sebou)

A související zakázka města Břeclav opět za 2 mil. Kč: Služby datových okruhů na vrstvách L1, L2 a konektivita do sítě internet

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje: oprava mostu ev.č. 10814-1 (link)
Předpokládaná hodnota: 4 459 614 Kč
Předmětem veřejné zakázky je
1.Odstranění křovin v okolí mostu, čištění koryta potoka, úprava svahů.
2. Odstranění živičného krytu a podkladu, betonáž spřahující desky ze železobetonu, celoplošná izolace mostovky, nové živičné vrstvy, asfaltová zálivka spár.
3. Výměna materiálu v přechodových oblastech.
4. Očištění konstrukce tlakovou vodou, obnova spárování, oprava a zřízení nových žlb.říms, ošetření betonu nátěrem.
5. Reprofilace podhledů nosné konstrukce sanační maltou a sanace odhalené výztuže.
6. Dlažba z lomového kamene podél křídel a pod mostem. Provedení skluzu u křídla mostu. Zádlažba za koncem říms.
7. Výměna zábradlí za zábradelní svodidla.
Datum zahájení zadávacího řízení: 20. 12. 2019
Lhůta pro podání nabídek: 02. 01. 2020 10:00 (tzn. 6 pracovních dnů přes svátky, kdy nikdy nenásledují více než 2 pracovní dny za sebou)

Správa a servisní služby IT technologie pro Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov (link)
Předpokládaná hodnota: 290 000 Kč
Roční pravidelná prezenční správa a servisní služby IT technologie na HW a SW v sídle zadavatele i jeho odloučeného pracoviště.
Datum zahájení zadávacího řízení: 20.12.2019
Lhůta pro podání nabídek: 03. 01. 2020 11:00 (tzn. 7. pracovních dní přes svátky, kdy nikdy nenásledují více než 2 pracovní dny za sebou)

Dodávka elektromateriálu pro potřeby ISŠT Benešov (link)
průběžné dodávky elektromateriálu pro výuku a na zajištění provozu ISŠT Benešov v roce 2020. Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč
Datum zahájení zadávacího řízení: 27. 12. 2019
Lhůta pro podání nabídek: 06. 01. 2020 13:00 (tzn. 5 pracovních dnů přes svátky, kdy nikdy nenásledují více než 2 pracovní dny za sebou)

Další podezřelé zakázky

Za tipy děkujeme FEN.CZGeorgii Hejdukové.