E-knihovna legislativního procesu na Hlídači

Už jste slyšeli o eKLEP nebo VeKLEP? Jedná se o elektronickou knihovnu legislativního procesu v ČR, přístupnou pro veřejnost a cenný zdroj aktualit nejen pro podnikatele. Data z této databáze máme nyní propojena s dalšími informacemi i na Hlídači státu.

Pro veřejnost zpřístupněná VeKLEP umožnuje nahlížení do vládních materiálů legislativního procesu a možnost sledování celého cyklu, od tvorby těchto materiálů, až po schválení nebo zamítnutí.

Cestu k databázi najdete na Hlídači opět přímo na úvodní straně. Buď si tuto databázi vyhledáte mezi mnoha jinými kliknutím na odkaz „Další databáze“ v horní liště Hlídače, nebo půjdete rovnou na odkaz v seznamu několika předem vybraných databází níže na titulní stránce. Obě místa vidíte na našem obrázku.

¨

A jsme přímo na stránce s databází elektronické knihovny legislativního procesu.

Hned pod vyhledávacím oknem vidíte aktuální seznam nejnovějších návrhů v přehledném zobrazení s informacemi o předkladateli, datu autorizace nebo poslední změny.

Jak to vypadá v jednotlivých záznamech prozradí následující obrázek. Detail návrhu z našeho příkladu si přímo na webu můžete prohlédnout zde.

V popisu najdete shrnutí informací o tom, čeho se návrh týká.

Celé znění návrhu a jednotlivé připomínky máte možnost si přečíst v přiložených dokumentech.

Najděte konkrétní věc

Nehledáte nejnovější aktuality, ale specifickou informaci? Vraťte se k vyhledávacímu oknu a vepište konkrétní výraz.

Návrhy jednotlivých politiků

Informace z VeKLEP jsou na Hlídači propojeny také s konkrétními politiky.  Pojďme si na příkladu pana Mikuláše Ferjenčíka ukázat, jak se k informacím snadno dostanete.

Po zadání hledaného politika se Vám načtou relevantní výsledky. Tabulku výsledků můžete různě seřadit podle potřeby. Ale to pro Vás už určitě není žádná novinka.