4. Srozumitelná čeština, jednotný jazyk

Quote 10

Pokud jste četli naše předchozí úkoly pro stát, všimli jste si, že zmiňujeme jednotný a srozumitelný jazyk. To je velmi důležitý a podceňovaný faktor uživatelské přívětivosti. Fungování státu a jeho postupy musí být vysvětlovány jednoduchou, srozumitelnou češtinou. Nejdůležitější je, aby občan ihned věděl, jak se zachovat při řešení různých životních situací. Zde musíme pochválit server portal.gov.cz, který životní situace vysvětluje na české poměry lidsky a srozumitelně. Bohužel, lidský přístup ze strany státu z této stránky mizí v okamžiku, kdy je opustíte.

S úřednickým ptydepe se potkáte vždy, když musíte se státem komunikovat úředně. Typickým případem jsou například dopisy s oznámením o přestupku. Pokud porušíte povolenou rychlost při jízdě autem, obdržíte dopis psaný nesrozumitelným jazykem, plným složitých souvětí a právních obezliček, který je pro běžného člověka nepochopitelný často i po druhém přečtení.

 

Je nezbytné, aby veškeré úřední dokumenty byly srozumitelné i pro naprostého laika či člověka, pro kterého není čeština rodným jazykem. Inspirujme se například ve Velké Británii, kde je doporučeno, aby veškerá komunikace státu s občanem (vč. úředních a soudních rozhodnutí) probíhala probíhala v ve srozumitelném jazyce i pro občany se základním vzděláním. Zaveďme srozumitelnou komunikaci se státem i v České republice. Dopisy, rozhodnutí a informace musí být psány jednoduše a srozumitelně. Musí být cizincům i občanům bez zkušeností s úřady jasné, jakým způsobem úřad rozhodoval a jaký bude další postup. 

Pokud legislativa vyžaduje, aby byla v komunikaci použita konkrétní právní formulace, nechť je uvedena v další části dopisu a její obsah a použití srozumitelně vysvětleno. Součástí musí být také polopatické vysvětlení dalších možných kroků, na který úřad se obrátit (vč. příslušných odkazů) a jaká jsou jeho práva a povinnosti. 

Tento princip komunikace musí být dodržován v jakékoliv formě komunikace se státem: skrz dopisy, datové schránky, e-maily, SMS apod. Každý občan ČR, bez ohledu na vzdělání a rodný jazyk, musí porozumět fungování státu, jeho pravidlům, požadavkům a rozhodnutím. Stát se musí komunikačně přizpůsobit občanům, nikoliv naopak.