10. Řešení životních situací na jednom portálu

Quote 19

Pokud občané řeší v dnešní době nějakou životní situaci či problém, musí nejprve zjistit, pod agendou kterého ministerstva daný případ spadá. A jestliže je problém v gesci více úřadů, musí si dohledat informace na každém resortu zvlášť. 

To je velmi nepohodlné, neefektivní a zmatené. Dochází pak velice často k tomu, že občan není schopen životní situace správně vyřešit nebo je dokonce řeší špatným způsobem, jelikož nemá správné informace. Typickou ukázkou roztříštěnosti komunikace státu je informování o koronavirové epidemie, jak jsme zanalyzovali v samostatném článku

 

Co navrhujeme? Informace o všech důležitých životních situacích byly soustředěny na jednom místě, nejlépe na jednom informačním portále. Zde by měly být informace vysvětleny srozumitelným způsobem a jednotnou formou, a to včetně veškerých náležitostí, které je potřeba k řešení problému splnit. 

 

Jednotná forma a struktura informací odstíní občana od potřeby vědět, který úřad co řeší. Stát bude vystupovat vůči občanovi jednotně. Dostupné informace musí být zaměřeny jak pro životní situace občanů, tak podnikatelů, firem a samosprávy. 

 

Součástí informačního portálu musí být funkční a úplné odkazy na jednotlivá místa na webech ministerstev, kde je možné přímo vyřešit danou životní situaci (tzn. zahájit úřední výkon, odeslat žádost apod.). Weby jednotlivých resortů musí dodržovat stejný jazyk, formulace a formu jako informační portál státu. 


Na dobré cestě k tomuto zlepšení je server portal.gov.cz, který uvádí rozsáhlý soupis životních situací. Nicméně splňuje jen část našich požadavků – zcela chybí srozumitelnost a návaznost na jazyk cílových agendových stránkách (webech jednotlivých ministerstev) a není přeložen do žádné jazykové verze.