„Přihrávaly“ kraje pod vedením ANO zakázky firmám premiéra Babiše?

Agrofert

Aktualizace 21.1.2021: V opravené verzi jsme z konečných součtů odečetli smlouvy, které se v Hlídači objevují několikrát pod odlišnými id, a které jsme tudíž omylem zahrnuli dvakrát. Do tabulky, která původně zobrazovala pouze smlouvy, kde byly firmy uvedeny jako příjemci krajských peněz, jsme přidali i smlouvy holdingu na straně plátce. Za chyby i uvedení čtenářů v omyl se velmi omlouváme.

 

Zanalyzovali jsme hospodaření jednotlivých krajů za období od října 2016 do října 2020 (do loňských krajských voleb, které značně změnilo krajskou politickou mapu) a zjistili jsme velmi zajímavá čísla. Kraje s hejtmany zvolenými za hnutí ANO uzavřely s firmami patřící premiérovu holdingu až trojnásobný objem smluv, než je tomu v krajích, které byly vedeny hejtmany z jiných stran.

Situaci názorně dokládá následující tabulka, kde jsou kraje v uvedeném období ovládané hnutím ANO zvýrazněny modře a ostatní červeně. V tabulce jsme zvýraznili opravy, o kterých píšeme výše (t.j. platná jsou nepřeškrtnuté a tučně zvýrazněné částky). Nyní je také tabulka již rozdělena na firmy jako příjemce a firmy jako plátce. Veškerá data, ze kterých vycházíme, naleznete v souhrnné tabulce (taktéž opravené).

Kraj

Objem smluv s firmami vlastněnými premiérem Babišem za období 10.2016-10.2020

Firmy Andreje Babiše jako příjemce

Firmy Andreje Babiše jako plátce

Středočeský

105,699,923.84 Kč

88,309,924.84 Kč 

1,513,980.80 Kč 

Karlovarský

8,063,338.05 Kč 

35,645,488.01 Kč 

Olomoucký

29,161,037.62 Kč

28,546,437.62 Kč 

0 Kč

Jihomoravský

15,254,893.93 Kč 

0 Kč

Moravskoslezský

12,428,894.12 Kč 

9,612,534.51 Kč 

Jihočeský

12,918,076.16 Kč 

12,804,336.16 Kč

531,165.80 Kč 

Plzeňský

1,229,233.25 Kč

1,150,825.25 Kč

1,644,694.00 Kč 

Ústecký

9,001,522.76 Kč

8,951,522.76 Kč 

5,437,867.00 Kč 

Liberecký

2,097,308.93 Kč 

0 Kč

Královéhradecký

1,634,459.00 Kč 

0 Kč

Pardubický

37,810,418.66 Kč 

36,673,018.66 Kč

6,477,900.00 Kč 

Vysočina

16,322,403.92Kč 

15,813,592.66 Kč

276,690.00 Kč 

Zlínský

11,477,830.88 Kč 

11,240,973.38 Kč

200,000.00 Kč 

 

Průměr

 

Kraje, kde byl hejtman za ANO

34,121,617.51 Kč 

30,520,697.71 Kč

  9,354,400.66 Kč

Kraje, kde nebyl hejtman za ANO

11,561,406.70  Kč 

11,295,754.60 Kč 

1,821,039.60 Kč

 

Na první pohled je zřejmé, že Středočeský kraj pod vedením hejtmanky Pokorné Jermanové podepsal smlouvy s více než desítkou firem vlastněných Andrejem Babišem v celkové hodnotě bezmála devadesát milionů korun. Za stejné období se stejnými firmami premiéra Babiše uzavřely kraje Plzeňský a Liberecký smlouvy ani ne za tři miliony. Plzeňský ani Liberecký kraj neřídili politici Hnutí ANO.

 

Kde se tato čísla vzala?

Tyto součty jsou souhrnem objemu smluv firem vlastněných Andrejem Babišem, které za svou existenci získaly veřejné zakázky v celkové hodnotě přes 20 milionů korun (tj. zhruba třicet nejvýdělečnějších z dvou set firem spojených s Andrejem Babišem). Do celkových výsledků byly započítány všechny zakázky udělené kraji a zařízeními či organizacemi, jejichž zřizovatelem je kraj (tedy například krajské správy a údržby silnic, školy, školní statky atd.), nebo na něž má kraj podstatný vliv (například hasičské záchranné sbory, jejich ředitelé jsou jmenováni po projednání s krajskými hejtmany).  

I při zohlednění ročních výdajů každého kraje zůstávají kraje vedené hejtmany za hnutí ANO ve vedení před všemi ostatními kraji. Z pěti krajů, kde měly zakázky premiérova holdingu nejvyšší podíl na celkových výdajích kraje, byly tři kraje vedené hejtmany za hnutí ANO (Středočeský kraj, Olomoucký kraj a Karlovarsko), a jednom ze dvou zbývajících – na Vysočině – bylo hnutí ANO součástí krajské vládní koalice.   

Za co kraje nejvíce utrácely? Ve Středočeském kraji byly největšími tahouny zemědělská společnost K V A R T O a mediální skupina MAFRA, které dohromady získaly zakázky v hodnotě téměř padesáti milionů korun, dále  ZZN Polabí, AgroZZN a AGRI CS.

V Karlovarském kraji vévodila Primagra. I na Moravě bylo portfolio zemědělských a mediálních firem velmi výnosné. V Moravskoslezském kraji získala MAFRA zakázky v hodnotě přes osm milionů korun. V Jihomoravském kraji si společnost AGROTEC a její dceřiná společnost AGROTEC Servis přišly na více než deset milionů a v Olomouckém kraji, společně s AGROTECHNIC MORAVIA, dokonce na šestadvacet milionů korun. 

V Pardubickém kraji se o dvě třetiny objemu z veřejných zakázek postaral jediný zadavatel, a to Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola v Chrudimi. Ta za čtyři roky stačila společnosti Cerea za různé zemědělské potřeby vyplatit bezmála dvacet osm milionů korun.

V Jihočeském kraji dominovala Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře, a to nákupy zemědělských potřeb od ZZN Pelhřimov.

V konečném výsledku celkový objem smluv mezi českými kraji a firmami Andreje Babiše (premiéra a předsedy Hnutí ANO) za minulé krajské volební období dosahuje výše tří set čtyř milionů korun. Kraje řízené politiky ANO uzavřely s premiérovým holdingem smlouvy 3x vyšší než kraje ostatní.