Žádost o průlet letounů k 22. výročí uzákonění práva na informace

5073842

Vážený pane ministře,

srdečně Vás pozdravuji v tomto prazvláštním čase, který zejména Vám přináší stále nové výzvy. Proto Vás ubezpečuji svou podporou za zdar Vaší služby naší vlasti.

Obracím se na Vás s prosbou, která se v hodnotovém žebříčku priorit těchto vypjatých dní může zdát jako spíše nadbytečná, ale při pohledu z mírného odstupu si ji snad mohu dovolit.

Rok 2021 je jubilejním rokem, kdy si připomínáme 22 let od přijetí zákona o právu na informace a 6 let od přijetí zákona o registru smluv, nejslavnějších českých zákonů, které dávájí občanů právo veřejné kontroly. Se velkou úctou jsme se rozhodli v naší zemi připomínat tyto důležité dny slavností Transparentnosti NEUKRYJEŠ, které budou jedinou národní slavností tohoto typu a stanou se tradičním celonárodním setkáním veřejných dat.

Novodobými slavnostmi, kterými od letošního roku navazujeme na tradici první republiky a obnovujeme slávu demokracie a otevřenosti, především chceme uctít duchovní odkaz a věcný záměr zákonů podporujících transparentnost.

Slavnosti budou rekonstrukcí původního avangardního Osvobozeného divadla, zprostředkovávajíc duchovní poselství pánů Wericha a Voskovce široké veřejnosti a jsou jedinečnou příležitostí připomínky slávy demokracie a transparentnosti České republiky nejen obyvatelům Prahy, ale i návštěvníkům z celé vlasti a cizích zemí. Odkaz NEUKRYJEŠ intenzivně vstoupí do povědomí Pražanů jako neodmyslitelná kulturní a společenská událost roku a dosahují obdobného, ne-li většího věhlasu jako například Woodstock či karneval v Riu a stane se turistickým cílem poutníků a turistů z celého světa. NEUKRYJEŠ představuje exteriérový projekt, který je organizován vždy 15. srpna, kdy je předvečer svátku založení neziskové organizace Hlídač státu – tzv. svátku „vždy napozoru“.

Letošní rok je mimořádný oslavou více než 20 letého výročí od schválení zákona o právu na informace. Z toho důvodu se v intencích národní tradice obracím na Vás s prosbou. V historii se již armáda našeho státu na organizaci obdobných slavností spolupodílela a to zapojením ženijních jednotek a dělostřelectva. O prezentaci Armády České republiky při letošních oslavách si dovoluji v tomto roce mimořádně poprosit.

Hlavní část oslav probíhá 15. srpna, kdy se od 18:00 hod. na mnichovické náměstí bude konat divadelní fraška o transparentnosti českého státu a po ní vyjde slavné procesí několika tisíc osob Pražskou ulicí až rozlehlá pole na Božkově. V první části procesí je zastávka u úřední desky městského úřadu a poté u barokní mřížky, kde bude poslední odmítnutá žádost o informace shozena do vod řeky Mnichovky. Poté procesí pokračuje přes nádraží s nádhernými malbami současných umělců v průjezdu pod tratí až na Božkovská pole, kde končí a přechází do velkolepého rockového koncertu s výhledem na dálnici D1. Po celou dobu jsou chodníky a nábřeží lemovány tisíci poutníky a pozorovateli této velkolepé akce.

Pomoc Armády ČR bychom velmi prosili v prezentaci vzdušných sil, kdy by – pokud by to bylo možné – mohlo pět letounů (dle rad asi nejlépe L 159-Alca) přeletět podél směru dálnice D1 nad mnichovickým náměstím a ve chvíli přeletu vypustit 5 klamných cílů. Tedy každé letadlo jeden cíl jako hlubokou symboliku 5 symbolů, představující zázraky, na základě kterých byly zákony uchovány a zachráněny osvícenými poslanci a vládami. Pokud by se měla akcentovat vlastenecká povaha akce, mohly by, jak jsme zvyklí z oslav Státních svátků, letouny vypouštět dým v barvě trikolory. Poté by se nad Hrusicemi, rodištěm Josefa Lady, mohly dle úvahy zodpovědných rozletět do různých stran.

Informační zákony jsou, kromě mnoha symbolů, symboly uzdravení státu a to je v dnešní době velice aktuální téma. Proto se, zvláště v letošním roce, snažíme tyto zákony mimořádně vyzdvihnout a jejich slavnosti pojmout jako velké povzbuzení pro mnoha měsíci epidemií sužovaný národ.

Zároveň si pane ministře dovoluji Vás s doprovodem a další zodpovědné pozvat na tuto mimořádnou chvíli. Pokud byste neměl z různých důvodů možnost účastnit se celého programu, lze přijít až na samotný rockový koncert na božkovská pole a z nástavby poetické multikáry Technických služeb vše sledovat.

Chtěl bych tímto poděkovat a vyjádřit vděčnost kardinálu Dominiku Dukovi, který se rozhodl nevyužít nabídky Armády ČR a uvolnil tak kapacity Armády pro naši, ještě důležitější a důstojnější společenskou událost NEUKRYJEŠ!

Děkuji za pozornost i Veškerou spolupráci, kterou z Vaší strany pociťuji. V přání krásného dne vyprošuji Vám i všem, kteří jsou Vám svěřeni, moudré rozhodování a úplné oddání záměrům zákonů o právu na informace a zákonu o registru smluv.

Michal Bláha
Ředitel Hlídač státu z.ú.


Vážení čtenáři, pokud je vám text mého dopisu panu ministru obrany povědomý, pak jste jistě poznali, že dopis pana kardinála Duky mi byl věrnou předlohou.