Dotace na Hlídači státu

Snímek Obrazovky 2022 03 23 V 13.40.44

Na Hlídači státu jsme nově začali zpracovávat dotace z registru dotací IS ReD, což je nový informační systém, který nahrazuje bývalý CEDR (Centrální Evidence Dotací z Rozpočtu).

Něco o systému ReD (dříve CEDR)

CEDR je databází údajů o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších podobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu (včetně evropských dotací) i jejich příjemcích. V podstatě by měl tento zdroj stačit pro získání veškerých udělených dotací v rozsahu posledních dvaceti let.

Bohužel tomu tak vždy není. Například zde chybí dotace de minimis, které nejsou brané jako veřejná podpora. Chybí také investiční pobídky udělené přes Czech Invest nebo dotace udělené ze státního zemědělského intervenčního fondu SZIF. Občas se stane, že nejsou uvedeny další dotace z EU fondů, případně DotInfo (z nám neznámých důvodů): např. dotace pro Město Nová Role, která je evidována v DotInfo i EU fondech.

Dřívější nedostatky na systému CEDR, na které jsme neustáli upozorňovali, částečně zůstávají i nadále v novém systému ReD. A to sice, že GFŘ od údajů uvedených v systému dává ruce pryč a samo se aktivně nesnaží vyhledávat a napravovat možné chyby. Na druhou stranu musíme systém ReD (a lidé z GFŘ) také pochválit, protože v případě oznámení chyb reagují rychle a všechny (nejen) námi nahlášené chyby už byly opraveny. Mezi chyby patřilo například chybné generování formátu CSV, špatné generování klíčů či chybějící záznamy v číselnících.

Oceňujeme i zjednodušení struktury novému systému ReD a redukci souborů potřebných pro zpracování.

Možné vylepšení IS ReD budoucna

– Dokumentaci toho, co které pole znamená. Ideálně uvést několik praktických příkladů.

– Přidat metadata o tom, kdy byly záznamy vygenerovány.

– Agregovat i ostatní zdroje dotací tak, aby nebylo potřeba zpracovávat zdrojů více.

Dotace na Hlídači státu

Na Hlídači v sekci dotace v tuto chvíli evidujeme celkem 4 044 595 dotací ze zdrojů IS Red, CEDR, Czech Invest, EU fondy, SZIF, De Mnimis a DotInfo. Bohužel má každý zdroj svá specifika a tak nejsme schopni najít a zneškodnit všechny duplicity. Proto pokud najdeme ve vyhledávaném dotazu alespoň “potenciální” duplicitu, označujeme ji žlutým podbarvením. Ve sloupci čerpaná částka poté uvádíme celkové čerpání zdrojů souhrnně za všechny roky.

Na samotném detailu naší oblíbené dotace na inovační linku na výrobu toastového chleba poté ještě zjišťujeme, jestli neexistuje případná duplicitní dotace (žlutý pruh).


Vysvětlivky některých polí detailu:

Příjemce dotace – jak je uvedeno v datech – Tady je uvedeno originální jméno příjemce.

Příjemce dotace – Zde uvádíme námi dohledané jméno podle IČa.

Částka rozhodnutá – Částka, která uvádí, kolik může příjemce čerpat. Tato částka však v sobě může mít započítané i použité vlastní zdroje příjemce dotace. Proto bývá nepřesná a je lepší se orientovat podle čerpané částky.

Celková částka – Souhrn čerpaných částek na dotaci za jednotlivé roky.

Je půjčkou – Pokud je uvedeno, že “ano”, pak by měl čerpanou částku příjemce vracet.

Co dělat, pokud najdete nepřesnosti v dotaci:

V první řadě je potřeba kontaktovat poskytovatele dotace a dožadovat se u něj nápravy dat. My sami u nás data o dotacích neopravujeme. Ve chvíli, kdy jsou data opravena je možné nás kontaktovat, abychom načetli opravený zdroj ještě jednou. Ideálně, když napíšete, na kterou konkrétní dotaci se máme zaměřit, abychom to mohli zkontrolovat.