Rubrika: Úkoly pro lepší stát

27. Jednodušší prokazování kvalifikace pro veřejné zakázky

Proč je to problém? Dokládání kvalifikace je z velké části vysoce formální a časově náročný proces, kdy uchazeč posbírá potvrzení z různých úřadů a doloží je k nabídce pro jiný úřad. Některé úřady si dokonce za vystavení potvrzení účtují poplatek a vystavení může trvat tak dlouho, že reálně hrozí, že uchazeč nestihne lhůtu pro podání nabídky. Na druhou […]

26. Odstranění povinnosti používat NEN

Proč je to problém? Systém NEN (Národní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek) je předražený systém, který omezuje inovace ve veřejném zadávání a výsledkem je klesající počet nabídek na vypisované zakázky. NEN je tak komplikovaný a uživatelsky nepřívětivý, že zadavatelé z řad centrálních orgánů státní správy museli být přinuceni usnesením vlády pro přesun z komerčních nástrojů. […]

25. Portál občana – pro občana i obce

Existenci portálu občana chválím, ale koncept, kdy samospráva musí vynaložit aktivitu a zainvestovat do technologie, která občana přesměruje na místní portál dané obce či instituce, považuji za nešťastný.  To znamená, který z orgánů nechce být na Portálu, tak nemusí. Z pohledu rozšíření digitálního úřadování měl stát do Portálu občana zakomponovat jednotný formulářový systém (sadu inteligentních […]

24. Přiznání daně z nemovité věci

Přiznání daně z nemovitosti se obvykle podává jedenkrát ročně. Nechme nyní stranou to, že první podání po dostavbě či nákupu nemovitosti podstatná část majitelů dělá přímo na Finančním úřadě, protože samotné přiznání je velmi složité a nesmyslné.   Nyní podává přiznání občan, a to ke krajský pracovištím Finančního úřadu, podle toho, kde se nemovitost nachází. Pokud […]

23. Přehled povinností podnikatelů

Český právní řád obsahuje desítky tisíc zákonů. Ač oblíbená poučka zní “Neznalost zákona neomlouvá”, je objektivně jasné, že není možné všechny zákony znát. Zákonů a vyhlášek týkajících se podnikání jsou tisíce. Zde je soupis těch nedůležitějších. živnostenský zákon o daních z příjmů o dani silniční o dani z přidané hodnoty daňový řád o pojistném na […]

22. Otevřená data státní správy a samosprávy

O potřebě otevřených dat jsme psali už v úkolu o řízení státu pomocí dat i v samostatném úkolu o open datech a jejich kvalitě. Ke zlepšení orientace ve státní správě a samosprávě by posloužilo, kdyby stát začal po každém orgánu státní správy a samosprávy vyžadovat předávání základního balíčku otevřených dat. Paradoxně část z nich již požaduje, ale buď si […]

21. Open source knihoven pro základní systémy státu

Část státních systémů je dnes centralizovaná. Máme zde datové schránky, centrální registry a rejstříky dat, ke kterým se připojuje většina agend státní správy a samosprávy. Existují stovky různých softwarů a aplikací, jež se k centrálním systémům připojují. A každý z nich si musel napsat vlastní kódy a použít vlastní knihovny pro připojení k základním databázím. […]

20. Automatizace primitivních operací

  Pokud se zajímáte o zemědělství, jistě znáte portál eagri.cz, oficiální portál Ministerstva zemědělství. Při žádání o dotace (ať už zemědělské nebo de minimis) je potřeba přístup do tohoto portálu, s uživatelským jménem a heslem. Právo přístupu má kdokoliv. Přesto je potřeba se podivným způsobem prokázat, aby vám byly následně přihlašovací údaje přiděleny. Kontrolu zaslaných […]

19. Software vyvíjený na zakázku musí být open source

Říká se, že software požírá svět. Státního softwaru vyvíjeného na zakázku je nepředstavitelně mnoho a drtivá většina má formu uzavřeného SW. Software a jeho kvalita či nekvalita ovlivňuje občana stejně jako jakákoliv jiná státní infrastruktura. Přitom stát není schopen IT projekty kvalitně řídit. Špatně postavený most nebo nemocnice je všem na očích. Jakýkoliv občan statik může […]

18. Digitální průkaz zdravotní pojišťovny

  Uvědomujete si, jak vypadá průkaz zdravotní pojišťovny? Zvláštní kartička, již není příliš složité zfalšovat, kterou vytahujete zpravidla jen u doktora. Ten ji potřebuje pouze proto, aby si ověřil, pod jakou pojišťovnu spadáte – zároveň však nemůže nijak zkontrolovat, zda je kartička pravá. Je tedy vůbec potřeba, aby tato kartička povinně existovala? Každá pojišťovna má […]