Štítek: úkoly

15. Digitální řidičský průkaz

  Zkuste si vzpomenout, kdy jste naposledy použili řidičský průkaz. Jedinou situací zpravidla bývá jeho doložení při silniční kontrole, kdy zároveň ukazujete i občanský průkaz – který navíc obsahuje ty stejné informace o vaší osobě. Následný proces je, že si policista odnese doklady a přes internet si zkontroluje, zda se jedná o průkazy pravé. V […]

14. Inovace

Očekávat silné inovativní myšlení od velké, roztříštěné konzervativní korporace – což je obdoba státu – je naivní. Zároveň každý chápe, že ani taková korporace bez inovace nemá šanci dlouho přežít. Pro stát platí totéž. Stát se musí rozvíjet, musí inovovat a musí mít motivaci. Dnes tomu tak není, současná státní správa má sotva kapacity na udržování […]

13. Open data

  Open data jsou data, které jsou zveřejněná v otevřeném a strojově čitelném formátu. Neexistuje u nich téměř žádné omezení, jak mohou být dále zpracovávány. Typickým příkladem je registr smluv či věstník veřejných zakázek. Velké množství státních open dat najdete na https://opendata.gov.cz. Open data mají několik pozitivních efektů. Mají přímý pozitivní vliv na ekonomiku, zlepšují […]

12. Řízení státu pomocí dat

Data jsou nejdůležitější součástí našich rozhodovacích procesů. Je jedno, zda jde o ředitele společnosti, státního úředníka či hlavu rodiny, bez kvalitních dat nelze vykonávat řádné rozhodování.  Stát sbírá o svých občanech obrovský objem dat – bohužel s nimi neumí a nechce pracovat. Zvládne vytvořit pár statistik či ročenek, ale k jejich sdílení napříč státní správou […]

10. Řešení životních situací na jednom portálu

Pokud občané řeší v dnešní době nějakou životní situaci či problém, musí nejprve zjistit, pod agendou kterého ministerstva daný případ spadá. A jestliže je problém v gesci více úřadů, musí si dohledat informace na každém resortu zvlášť.  To je velmi nepohodlné, neefektivní a zmatené. Dochází pak velice často k tomu, že občan není schopen životní […]

9. Mobilní aplikace státu

Neoddiskutovatelnou součástí používání internetu a digitálních technologií je přesun na mobilní aplikaci. Mnoho služeb dnes lidé používají více z mobilu než z počítače.   Tohoto trendu by se měla účastnit i státní správa. Podíl mobilních telefonů u e-shopů, v bankách, obsahu neustále roste a mnoho služeb má více návštěv z mobilu než z počítače. Stát […]

8. Zjednodušení legislativy

Digitální transformace státu, jak se o ní často mluví, neznamená, že by stát dnes fungoval papírově a neuměl používat počítač. Drtivá většina státních agend již počítače využívá. Problémem však je, jakým způsobem a do jaké míry. Moderní technologie nejsou ve státní správě k vyřizování úředních výkonů používány tak, aby byl využit jejich maximální potenciál. Paradoxně jedním […]

7. Neomezené datové schránky

Datové schránky jsou jedna z nejdůležitějších částí digitálního státu. Díky nim mohou občané v celku jednoduše a rychle elektronicky komunikovat se státem. Navíc stát je povinen tuto komunikaci akceptovat – zákon říká, že pokud má občan vlastní datovou schránku, stát ji musí pro komunikaci s ním povinně použít (namísto např. doporučených dopisů).     Datové schránky […]

6. Žádost o občanský průkaz

  Drobnou inovací, která může zlepšit život půl miliónu lidem ročně, je elektronická žádost o občanský průkaz. Posledních “sto let” funguje žádání o průkaz tak, že sám občan si musí hlídat konec platnosti průkazu, následně vyplnit žádosti, nechat se na úřadu vyfotografovat, pohlídat si dobu vystavení nového průkazu a osobně si ho vyzvednout. Opravdu to […]

5. Centrální digitální autorita

Zdá se být samozřejmé, aby se úřady chovaly prozákaznicky a zlepšovaly život svým občanů. Nic jim v tom přece nebrání. Bohužel, naše zkušenosti jsou v mnoha případech zcela opačné. Každé ministerstvo má jiný web, jinou strukturu informací, jiné ovládání. Formuláře Finanční správy vypadají a ovládají se úplně jinak než formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí. Ministerstva […]